Resultado do sorteo da Bolsa de traballo para a redacción de proxecto de reforma do local da Delegación de Ourense

27 Abr 2018

Conforme ao procedemento colexial aplicado en supostos similares, o técnico foi designado por sorteo entre os colexiados que dentro do prazo establecido manifestaron expresamente o seu interese en concorrer a esta convocatoria.

Pode accederse ao resultado do sorteo desta bolsa a través do Panel de Servizos na sección de emprego e convocatorias.

Compartir