Oferta de emprego en Vigo

28 Xul 2015

28/07/2015

Estudio de arquitectura de Vigo busca arquitecto.

Posto: Arquitecto.

Descrición de funcións: desenvolvimento de todas as fases de proxecto, valorarase especialmente:

  • competencia na elaboración de proxectos de execución en edificación de escala media.
  • Coñecemento do sector hoteleiro e retail.

Localidade: Vigo.

Requisitos mínimos:

  • Manexo de programas CAD (Autocad, Revit, Sketchup, 3ds), de deseño (Adobe CS) y xestión.
  • Inglés.
  • 3 años de experiencia mínima en posto similar.

Tipo de contrato: Xornada completa.

Salario: Non especificado.

Interesados enviar Curriculum Vitae áo seguinte dirección de correo electrónico: 14159265z@gmail.com

 

………………………………….

Estudio de arquitectura de Vigo busca arquitecto.

Puesto: Arquitecto.

Descripción de funciones: desarrollo de todas las fases de proyecto, se valorará especialmente:

  • competencia en la elaboración de proyectos de ejecución en edificación de escala media.
  • conocimiento sector hotelero y retail.

Localidad: Vigo

Requisitos mínimos:

  • Manejo de programas CAD (Autocad, Revit, Sketchup, 3ds), de diseño (Adobe CS) y gestión.
  • Inglés.
  • 3 años de experiencia mínima en puesto similar.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Salario: No especificado.

Interesados enviar Curriculum Vitae a la siguiente dirección de correo electrónico: 14159265z@gmail.com

 

Compartir