Oferta de formación por Beca FUAC/FEUGA

3 maio 2022

Estudo de arquitectura con oficina en A Coruña e Vilalba (Lugo),  selecciona arquitecto/a para completar a súa formación colaborando nos traballos do estudo.

Funcións:  Colaborar en traballos relacionados coa redacción de proxectos de arquitectura e de espazo urbano e concursos de arquitectura.

Coñecementos: Programas de 3d e renderizado.

Ubicación do posto ofertado: A Coruña ou Vilalba según prefira o candidato/a.

Contrato ofertado: beca _ 3 meses prorrogables.

Interesados: enviar C.V. a treserrearquitectos@gmail.com 

Compartir