Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

29 Setembro 2021

Estudo de arquitectura KNF con sede en Vigo, selección arquitecto/a para colaborar no desenrolo de proxectos retail.

Valorarase coñecementos Revit e porfolio de traballos realizados.

Interesados: info@knfgroups.com


Estudio de arquitectura BREIXO RODRIGUEZ con sede en Vigo, selección arquitecto/a para colaborar en el  desarrollo de proyectos retail.

Se valorara conocimientos Revit y porfolio de trabajos realizados. 

 

 

Compartir