Oferta de emprego. Arquitecto. A Coruña

28 Mar 2014

Búscase arquitecto para traballo en estudio

Posto: Arquitecto

Descrición de funcións: Aptitudes para o deseño gráfico e capacidade creativa; coñecementos sobre taxacións inmobiliarias, informes e peritacións; manexo de programas informáticos (CorelDraw, Autocad, Presto)

Localidade: A Coruña

Requisitos mínimos: título de Arquitecto

Tipo de contrato: Non especificado

Salario: Non especificado

Interesados enviar Curriculum Vitae á seguinte dirección de correo electrónico: Esarco14@gmail.com

……….

Se busca arquitecto para trabajo en estudio

Puesto: Arquitecto

Descripción de funciones: Aptitudes para el diseño gráfico y capacidad creativa; conocimientos sobre tasaciones inmobiliarias, informes y peritaciones; manejo de programas informáticos (CorelDraw, Autocad, Presto)

Localidad: A Coruña

Requisitos mínimos: título de Arquitecto

Tipo de contrato: No especificado

Salario: No especificado

Interesados enviar Curriculum Vitae a la siguiente dirección de correo electrónico: Esarco14@gmail.com

Compartir