Oferta de Emprego

2 maio 2017

(data de publicación: 02.05.2017)

Serviguide grupo HPS selecciona a un arquitecto/a para o Estudo de Arquitectura SEA, na cidade de A Coruña

Requisitos mínimos:
– Imprescindible residente na provincia da Coruña.
– Titulación de Arquitecto
– Dominio de Autocad
– Dominio de Photoshop
– Participación en proxectos de envergadura media ou superior
– Dispor de permiso de conducir B e vehículo propio
– Vocación pola arquitectura, iniciativa, organización, planificación, método

Valorarase:
– Manexo de Revit
– Coñecemento de Ilustrator, Indesign.
Funcións a desenvolver son:
– Debuxo de planos
– Deseño, desenvolvemento, coordinación e execución de proxectos de arquitectura. Seguimento de prazos e calidades na execución dos proxectos
– Seguimento da execución dos proxectos en obra
– Intermediación con interlocutores en administración pública, persoal de obra, empresa privada, clientes
– Coordinación e supervisión de equipo a cargo

Tipo de contrato:
– negociarase na fase final do proceso de selección co aspirante

As persoas interesadas en participar no proceso de selección deben enviar o seu  C.V á seguinte dirección de correo electrónico, poñendo no asunto “Proceso de selección SEA”: smr@serviguide.com


Serviguide grupo HPS selecciona a un arquitecto/a para o Estudo de Arquitectura SEA, en la ciudad de A Coruña

Requisitos mínimos:

 • residente en la provincia de A Coruña
 • titulación de arquitecto
 • dominio de Autocad y Photoshop
 • Participación en proyectos de envergadura media o superior
 • disponer de permiso de conducir B y vehículo propio
 • vocación por la arquitectura, iniciativa, organización, planificación y método

Se valorará:

 • Manejo de Revit
 • Conocimiento de Ilustrator, Indesign.

Funciones a desarrollar son:

 • Dibujo de planos
 • Diseño, desarrollo, coordinación y ejecución de proyectos de arquitectura. Seguimiento de plazos y calidades en la ejecución de los proyectos
 • Seguimiento de la ejecución de los proyectos en obra
 • Intermediación con interlocutores en administración pública, personal de obra, empresa privada, clientes
 • Coordinación y supervisión de equipo a cargo

Tipo de contrato:

–          se negociará en la fase final del proceso de selección con el aspirante

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deben enviar su C.V a la siguiente dirección de correo electrónico, poniendo en el asunto “Proceso de selección SEA”: smr@serviguide.com

 

 

Compartir