Oferta de Emprego

16 Mar 2017

(data de publicación: 16.03.17)

Empresa de reformas no sector Retail na zona de Vigo:
Busca licenciado en arquitectura, con 3 anos de experiencia no sector  (deseño de espazos comerciais).

Para incorporar a súa plantilla persoa proactiva, responsable e adoitada a traballar en equipo. Clara orientación aos resultados e consecución de obxectivos.

Funcións a desenvolver:
Captación de novos clientes e venda de novos proxectos en clientes xa existentes.
Supervisión e execución das obras. (chave en man) NON DIRECCIÓN FACULTATIVA.
Negociación con provedores.

Requisitos mínimos:
Alta capacidade creativa, combinada con capacidade de planificación, xestión e traballo en equipo.
Coñecementos altos do sector retail.
Dominio de auto cad, photoshop, illustrator, indesign, sketchup, 3d max (demostrable en entrevista persoal)
Dispoñibilidade para viaxar en momentos puntuais.
Vehículo propio.

O tipo de contrato é indefinido cun período de proba de 2 meses

Interesados enviar cv á seguinte dirección: info@laidesign.es

Empresa de reformas sector Retail en la zona de Vigo:
Busca licenciados en arquitectura, con 3 años de experiencia en el sector (diseño de espacios comerciales). Necesitamos incorporar a la plantilla persona proactiva, responsable y acostumbrada a trabajar en equipo. Clara orientación a los resultados y consecución de objetivos.

Funciones a desarrollar:

Captación de nuevos clientes y venta de nuevos proyectos en clientes ya existentes.

Supervisión y ejecución de las obras. (llave en mano) NO DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Negociación con proveedores.

Requisitos mínimos:

Alta capacidad creativa, combinada con capacidad de planificación, gestión y trabajo en equipo.

Conocimientos altos del sector retail.

Dominio de auto cad, photoshop, illustrator, indesign, sketchup, 3d max (demostrable en entrevista personal)

Disponibilidad para viajar en momentos puntuales.

Vehículo propio.

El tipo de contrato es indefinido con un período de prueba de 2 meses

Enviar cv a la siguiente dirección: info@laidesign.es

Compartir