Oferta de emprego

3 Mar 2017

(data de publicación  03/03/17)

“ALIA TASACIONES, S.A BUSCA ARQUITECTO AUTÓNOMO PARA REALIZAR TASACIONS NA PROVINCIA DE A CORUÑA.

Alia Tasaciones, S.A, empresa que realiza tasacions de inmobles a nivel nacional, busca un arquitecto na provincia da Coru;a (preferible residencia nas inmediacions de CEE ou zona costeira), para traballar  en condicións de colaborador-autónomo, realizando tasacions

Tipo de contrato: mercantil

Requisitos solicitados: experiencia previa en tasacions e manexo do programa Taxa (de Borsan)

Os interesados deben enviar o C.V á dirección de correo electrónico rrhh@aliatasaciones.com


Alia Tasaciones, S.A, empresa que realiza tasaciones de inmuebles a nivel nacional, busca un arquitecto en la provincia de A Coru;a (preferiblemente con residencia en las inmediaciones de Cee o en zona costera), para trabajar en condición de colaborador-autónomo realizando tasaciones. 

Tipo de contrato: mercantil

Requisitos solicitados: experiencia previa en tasaciones y manejo del programa Tasa (de Borsan)

Los interesados deben enviar el C.V a la dirección  rrhh@aliatasaciones.com

Compartir