Oferta de emprego

17 Xan 2023

Empresa dedicada ao desenvolvemento de solucións estruturais, consultoria do sector da edificación, con sede en Pontevedra, selecciona arquitecto/a

Funcións a desempeñar: Cálculos de estructura, informes de patoloxía en edificación, informes periciais. etc.

Tipo de contrato: Asalariado, indefinido.

Coñecementos: Autocad, Excel, Cypecad, Metal 3D e software para confección de medicions e orzamentos. Valorarase experiencia no cálculo de estruturas e de patoloxías da edificación. Non é imprescindible, impartirase formación específica para o posto ofertado.

Documentación a enviar: Interesados enviar curriculum  a info@refuerza.eu 

Compartir