Oferta de emprego

22 Dec 2016

A empresa IBERTASA S.A. dedicada ao sector das tasaciòns hipotecarias, selecciona arquitecto para cubrir un  posto de tasador externo valorando bens inmobles de tipoloxía variada nas provincias de A  Coruña e Pontevedra

(data de publicación: 21/12/16)

imprescindible: dispor de vehículo propio, conexión a internet, cámara dixital, fax, móvil, escáner e dispoñibilidade para desprazarse.

coñecementos requeridos: programa Taxa 2012 de Borsan, Windows, internet.

experiencia: Non é imprescindible.

tipo de contrato: Profesional autónomo, contrato de colaboración.

remuneración: variable segundo o número de traballos realizados.

Interesados poñerse en contacto con Jorge Lízaga a través da dirección de correo: jelizaga@mad.ibertasa.com


La empresa IBERTASA S.A. dedicada al sector de las tasaciones hipotecarias, selecciona arquitecto para cubrir un  puesto de tasador externo valorando bienes inmuebles de tipología variada en las provincias de A Coruña y Pontevedra

imprescindible: disponer de vehículo propio, conexión a internet, cámara digital, fax, móvil, escáner y disponibilidad para desplazarse.

conocimientos requeridos: programa Tasa 2012 de Borsan, Windows, internet.

experiencia: No es imprescindible.

tipo de contrato: Profesional autónomo, contrato de colaboración.

remuneración: variable según el número de trabajos realizados.

Interesados ponerse en contacto con Jorge Lízaga a través de la dirección de correo:  jelizaga@mad.ibertasa.com

Compartir