Oferta de emprego

0
Posted by / 15 julio 2021 / Categories: Activa, coag, Emprego / Tags: , / -

Estudo de arquitectura especializado en vivenda colectiva sostible  con sede en Pontevedra selecciona arquitecto/a

Funcións: Desarollo completo de proxectos en contorna BIM, con especial atención á elaboración de infografias e maquetas 3D

Coñecementos: Dominio de contorna BIM (Revit. Sketchup, ..) e programas de renderización e maquetación. Coñecemento de programas de medicións (Presto) Coñecemento de normativas Dominio de redes sociais

Non se require experiencia pero valorarase.

Requisitos: Menor de 35 anos, carnet de conducir.

Contrato: Asalariado por obra

Interesados: Curriculum con portfolio de traballos anteriores a arquitecto@omma.gal

Ofrecese flexibilidade na xornada laboral, con posibilidade de teletraballo  por xornadas.


Estudio de arquitectura especializado en vivienda colectiva sostenible con sede en Pontevedra selecciona arquitecto/a

Funciones: Desarollo completo de proyectos en entorno BIM, con especial atencion a la elaboración de infografias y maquetas 3D

Conocimientos: Dominio de entorno BIM (Revit. Sketchup, ..) y programas de renderización y maquetación. Conocimineto de programas de mediciones (Presto). Conocimiento de normativas. Dominio de redes sociales

No se requiere experiencia pero se valorará. 

Requisitos: Menor de 35 anos, carnet de conducir. 

Contrato: Asalariado, contrato por obra. 

Interesados: Curriculum con portfolio de trabajos anteriores a arquitecto@omma.gal

Se ofrece flexibilidad en la jornada laboral, con posibilidad de teletrabajo  por jornadas.

About the author

Comentarios pechados.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube