Kit de protección gratuito para os colexiados e prezo especial en xel hidroalcohólico

30 Abr 2020

Tal e como se indica na Circular 7 2020, e coa finalidade de facilitar o cumprimento das medidas a aplicar en relación coa prevención do COVID-19, o COAG subministrará gratuitamente a cada colexiado un kit de protección persoal, formado por 1 par de guantes reutilizables, 1 viseira de protección facial e 3 Ud. de mascarillas cirúrxicas desechables.


Cada colexiado terá dereito a 1 kit gratuíto. O único importe a abonar sería o custo de envío, en caso de ser necesario. Non obstante, indícase que o COAG está buscando opcións de financiamento da compra de material, con aportacións económicas doutras entidades, polo que, en caso de conseguir financiamento suficiente, o COAG asumiría tamén o custo do envío. (Costedo envío: 3,80€ (aproximadamente), a abonar polo colexiado.)

Por outra parte, indícase que o COAG chegou a un acordo coa empresa Sixty Art para realizar unha oferta aos colexiados na adquisición de xel hidroalcohólico. Neste caso, os colexiados terían que abonar o prezo do produto e o custo de envío.

Máis información na Circular 7 2020.


Kit de protección gratuito para los colegiados y precio especial en gel hidroalcohólico

Tal y como se indica en la Circular 7 2020, y con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las medidas a aplicar en relación con la prevención del COVID-19, el COAG suministrará gratuitamente la cada colegiado un kit de protección personal, formado por 1 par de guantes reutilizables,  1 visera de protección facial y 3 Ud. de mascarillas quirúrgicas desechables

Cada colegiado tendrá derecho a 1 kit gratuito. El único importe a abonar sería el coste de envío, en caso de ser necesario. No obstante, se indica que el COAG está buscando opciones de financiación de la compra de material, con aportaciones económicas de otras entidades, por lo que, en caso de conseguir financiación suficiente, el COAG asumiría también el coste del envío.
(Coste del envío: 3,80€ (aproximadamente), a abonar por el colegiado.)

Por otra parte, se indica que el COAG llegó a un acuerdo con la empresa Sixty Art para realizar una oferta a los colegiados en la adquisición de gel hidroalcohólico. En este caso, los colegiados tendrían que abonar el precio del producto y el coste de envío.

Más información en la Circular 7 2020.

Compartir