Información sobre o Concurso para o desenvolvemento dunha Guía de cor e materiais nas doce grandes áreas paisaxísticas do Catálogo das Paisaxes de Galicia

3 Mar 2017

No ano pasado rematou a primeira parte dos traballos de elaboración da Guía de cor e materiais nas doce grandes áreas paisaxísticas do Catálogo das Paisaxes de Galicia, desenvolvidos no marco do convenio asinado co Instituto de Estudos do Territorio para a realización dos mesmos mediante a organización dun concurso. Levouse a cabo un amplísimo traballo de documentación, análise e formulación de conclusións de grande valor, que tomará forma finalmente no deseño, produción, formulación, maquetación e edición dunha Guía de aplicación que faga manexables os resultados deste estudo.

Nos vindeiros meses verá a luz este traballo.

O COAG remata esta primeira parte do proceso iniciado en 2016, ainda que adiantando parte dos pagos coincidindo co inicio do presente ano. Neste último paso, tras terse ingresado o previsto no convenio coa aceptación dos traballos, efectuáronse na pasada semana os últimos pagos pendentes aos equipos de arquitectos que desenvolveron este labor, por un importe de 107.850 €.

O COAG seguirá a traballar para ser interlocutor válido entre as administracións e entidades que desexen plantexar traballos en Galicia con diferentes arquitectos.


Información sobre el Concurso para el desarrollo de una Guía de color y materiales en las doce grandes áreas paisajísticas del Catálogo de los Paisajes de Galicia

En el año pasado ha finalizado la primera parte de los trabajos de elaboración de la Guía de color y materiales para las doce grandes áreas paisajísticas del Catálogo de los Paisajes de Galicia, desarrollados en el marco del convenio firmado con el Instituto de Estudos do Territorio para la realización de los mismos mediante la organización de un concurso. Se ha llevado a cabo un amplísimo trabajo de documentación, análisis y formulación de conclusiones de gran valor, que tomará forma finalmente en el diseño, producción, formulación, maquetación y edición de una Guía de aplicación que haga manejables los resultados de este estudio.

En los próximos meses verá la luz este trabajo.

El COAG termina esta primera parte del proceso iniciado en 2016, aunque adelantando parte de los pagos coincidiendo con el inicio del presente año. En este último paso, tras haber ingresado lo previsto en el convenio con la aceptación de los trabajos, se efectuaron la semana pasada los últimos pagos pendientes a los equipos de arquitectos que han desarrollado esta labor, por un importe de 107.850 €.

El COAG seguirá trabajando para ser interlocutor válido entre las administraciones y entidades que deseen plantear trabajos en Galicia con diferentes arquitectos.

Compartir