EXPO-ACTIVA EN MUNCYT A CORUÑA

19 Dec 2018

O COAG instala a Expo-Activa de Ludantia I na Coruña no inicio da súa itinerancia. O MUNCYT A Coruña acolle a instalación de Expo-Activa de LUDANTIA desde o 22 de decembro de 2018 ata o 10 de febreiro de 2019.

Expo-Activa forma parte de “Ludantia, I Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para a Infancia e Xuventude”, organizada polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, en colaboración coa Xunta de Galicia, Concello de Pontevedra e Deputación de Pontevedra. Tivo o seu primeiro encontro internacional e primeira montaxe en Pontevedra nos pasados meses de maio e xuño, co obxectivo de visibilizar e potencias os proxectos que abordan infancia, arquitectura e educación. Tras esa primeira experiencia, Expo-Activa está destinada a itinerar por diversas institucións, sendo o MUNCYT A Coruña o primeiro espazo no que se instalará novamente.

A instalación componse de diversas áreas e pezas de xogo que, en interacción cos participantes e entre si, permite o desenrolo dunha gran diversidade de acción simultáneas. A proposta basease no concepto de xogo de arquitectura, entendido este como un xogo de construción.

 • O taboleiro de xogo: espazo no que xogar coas fichas libremente ou de maneira mediada a través de dinámicas axeitadas para cada tipo de elemento.
 • As fichas: separadas en compartimentos, contan con instrucións que suxiren sistemas para permitir a súa manipulación, dando espazo para seus ensaios e incorporando información acerca da súa xeometría, das súas posibles combinacións, así como das percepcións menos tanxibles da arquitectura. Os elementos de construción serán o círculo, a esfera, a liña, o triángulo, o cadrado, o pentágono, o hexágono e forma orgánicas coa súa xeometría de liñas curvas.

Programa de actividades

Os talleres de Expo-Activa fomentan o desenvolvemento de proxectos construtivos a partir dos distintos elementos de cada caixa. Alternaranse diferentes dinámicas de xogo e movemento para estimular a imaxinación dos participantes, sen intentar dar un final ao xogo, senón múltiples continuacións.

 • Actividades Nadal: desde o 22 de decembro ata o 5 de xaneiro (pechado: 24, 25, 31 de decembro 1 y 6 de xaneiro). Días laborables: 11:30 e 16:00. Sábados: 11.30, 16:00 e 17:30. Domingos: 11:30.
 • Actividades fins de semana: dende o 12 de xaneiro ata o 10 de febreiro de 2019. Sábados: 11:30 e 17:30. Domingos: 11:30.

Acceso ao programa completo.

 • Sala Nanoespacio MUNCYT A Coruña
 • Público de 6 a 12 anos.
 • É necesario realizar reserva previa para os talleres. Teléf. 689 578 727. Reservas: reservascor@muncyt.es

EXPO-ACTIVA EN MUNCYT A CORUÑA

El COAG instala la Expo-Activa de Ludantia I en A Coruña en el inicio de su itinerancia. El MUNCYT A Coruña acoge la instalación Expo-Activa de LUDANTIA desde el 22 de diciembre de 2018 hasta el 10 de febrero de 2019.

Expo-Activa forma parte de “Ludantia. I Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y Juventud”, organizada por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, en colaboración con la Xunta de Galicia, Concello de Pontevedra y Diputación de Pontevedra. Tuvo su encuentro internacional y primer montaje en Pontevedra en los pasados meses de mayo y junio, con el objetivo de visibilizar y potenciar los proyectos que abordan infancia, arquitectura y educación, recibiéndose 89 proyectos de 19 paises. Tras esa primera experiencia, Expo-Activa está destinada a itinerar por distintas instituciones, siendo el MUNCYT A Coruña el primer espacio en el que se instalará nuevamente.

La instalación se compone de diversas áreas y piezas de juego que, en interacción con los participantes y entre sí, permiten el desarrollo de una gran diversidad de acciones simultáneas. La propuesta se basa en el concepto del juego de arquitectura, entendido este como un juego de construcción.

 • El tablero de juego: espacio en el que jugar con las fichas libremente o de manera mediada a través de dinámicas adecuadas para cada tipo de elemento.
 • Las fichas: separadas en compartimentos, cuentan con instrucciones que sugieren sistemas para permitir su manipulación, dando espacio para sus ensayos e incorporando información acerca de su geometría, de sus posibles combinaciones, así como de las percepciones menos tangibles de la arquitectura. Los elementos de construcción serán el círculo, la esfera, la línea, el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono y formas orgánicas, con su geometría de líneas curvas.

Programa de actividades

Los talleres de Expo-Activa fomentan el desarrollo de proyectos constructivos a partir de los distintos elementos de cada caja. Se alternarán diferentes dinámicas de juego y movimiento para estimular la imaginación de los participantes, sin intentar dar un final al juego, sino múltiples continuaciones.

 • Actividades Navidad: desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero (cerrado: 24, 25, 31 de diciembre 1 y 6 de enero). Días laborables: 11:30 y 16:00. Sábados: 11.30, 16:00 y 17:30. Domingos: 11:30.
 • Actividades fines de semana: desde el 12 de enero hasta el 10 de febrero 2019. Sábados: 11:30 y 17:30. Domingos: 11:30.

Acceso al programa completo.

 • Sala Nanoespacio MUNCYT A Coruña
 • Público de 6 a 12 años.
 • Es necesario realizar reserva previa para los talleres. Teléf. 689 578 727. Reservas: reservascor@muncyt.es

Compartir