Curso | Aspectos prácticos da Lei 9/2017 de contratos do sector público e a súa incidencia no exercicio profesional do arquitecto. Fin de plazo de inscrición edición Pontevedra

26 xuñ 2018

O vindeiro venres día 29 celebrarase en Pontevedra o curso Aspectos prácticos da Lei 9/2017 de contratos do sector público e a súa incidencia no exercicio profesional do arquitecto.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o inicio de cada unha das edicións do curso, ou ata esgotar as plazas dispoñibles.

O obxectivo deste curso é que os alumnos adquiran os coñecementos teóricos e prácticos necesarios en relación ás principais novidades introducidas pola Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público. Para iso abordaranse os aspectos principais que teñen que ver co exercicio profesional do arquitecto tanto desde un punto de vista teórico como desde a súa aplicación práctica:  forma de presentación de ofertas, modo de formalización de contratos, alegacións, recursos, etc.

O curso, que ten unha duración dunha xornada, estrutúrase nun primeiro bloque de contidos teóricos, onde diferentes expertos en cada unha das materias exporán as principais novidades desta Lei en relación cos aspectos que teñen relevancia no exercicio profesional dos arquitectos. Finalizado este primeiro bloque, terá lugar un taller onde os alumnos desenvolverán a súa aplicación práctica nos principais procedementos.

Duración total: 8 horas

Datas e lugares de celebración:

 • Pontevedra: 29 de xuño
  Delegación de Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
  Pastor Díaz 1, 1ºA. 36001-Pontevedra
  Máis información e inscrición

……….

Curso | Aspectos prácticos de la Ley 9/2017 de contratos del sector público y su incidencia en el ejercicio profesional del arquitecto

El próximo viernes día 29 se celebrará en Pontevedra el curso Aspectos prácticos de la Ley 9/2017 de contratos del sector público y su incidencia en el ejercicio profesional del arquitecto.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o inicio de cada unha das edicións do curso, ou ata esgotar as plazas dispoñibles.

El objetivo de este curso es que los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios en relación a las principales novedades introducidas por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Para ello, se abordarán los aspectos principales que tienen que ver con el ejercicio profesional del arquitecto tanto desde un punto de vista teórico como desde su aplicación práctica: forma de presentación de ofertas, modo de formalización de contratos, alegatos, recursos, etc.
El curso, que tiene una duración de una jornada, se estructura en un primer bloque de contenidos teóricos, donde diferentes expertos en cada una de las materias expondrán las principales novedades de esta Ley en relación con los aspectos que tienen relevancia en el ejercicio profesional de los arquitectos. Finalizado este primer bloque, tendrá lugar un taller donde se los alumnos desarrollarán su aplicación práctica a los principales procedimientos.

Duración total: 8 horas

Fechas y lugares de celebración:

 • Pontevedra: 29 de junio
  Delegación de Pontevedra del Colegio oficial de Arquitectos de Galicia.
  Pastor Díaz 1, 1ºA. 36001-Pontevedra
  Más información e inscripción

Compartir