Bolsa de emprego: demolición no Concello de Nigrán

4 maio 2017

O Concello de Nigrán solicita ao Colexio de Arquitectos de Galicia a colaboración na designación, mediante sorteo, dun colexiado/a interesado na redacción de proxecto e a dirección técnica da demolición dunha edificación sen licenza emprazada no referido termo municipal, en execución do disposto por sentencia xudicial.

Todos os colexiados interesados, que cumplan os requisitos establecidos, poderán inscribirse na referida bolsa de traballo ata as 23:59 horas do próximo mércores 10 de maio de 2017.

Para obter máis información sobre os termos da convocatoria e realizar a inscripción, deberase pulsar no seguinte enlace:

http://www.coag.es/profesion/xestionscolexiais/emprego/default.aspx


El Ayuntamiento de Nigrán solicita al Colegio de Arquitectos de Galicia la colaboración en la designación, mediante sorteo, de un colegiado/a interesado en la redacción de proyecto y la dirección técnica de la demolición de una edificación sin licencia emplazada en el referido termino municipal, en ejecución del dispuesto por sentencia judicial.

Todos los colegiados interesados, que cumplan los requisitos establecidos, podrán inscribirse en la referida bolsa de trabajo hasta las 23:59 horas del próximo miércoles 10 de mayo de 2017.

Para obtener mas información sobre los tener de la convocatoria y realizar lana inscripción, se deberá pulsar en el siguiente enlace:

http://www.coag.es/profesion/xestionscolexiais/emprego/default.aspx

Compartir