Apoio da Xunta de Goberno á protección da Antiga Fábrica de Clesa en Madrid

25 Mar 2014

Infórmase que a Xunta de Goberno, na súa sesión 5/2014, celebrada o pasado 19 de marzo, adoptou por unanimidade o seguinte ACORDO:

  • MOSTRAR O APOIO DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA Á DECLARACIÓN COMO EDIFICIO PROTEXIDO DA ANTIGA FÁBRICA DE CLESA EN MADRID, OBRA DO ARQUITECTO ALEJANDRO DE LA SOTA, ASÍ COMO A SÚA OPOSICIÓN AO DERRUBO DUN REFERENTE DA ARQUITECTURA INDUSTRIAL ESPAÑOLA.
  • DAR TRASLADO Á FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA E AO CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA DO APOIO DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA Á DEFENSA DE DITO EDIFICIO.

Conforme ao anterior, infórmase a todos os colexiados da campaña de recollida de sinaturas opoñéndose ao derrubo, da que se fai eco a Fundación Alejandro de la Sota na súa web, e que se pode consultar no seguinte enlace.

Se informa que la Junta de Gobierno, en su sesión 5/2014, celebrada el pasado 19 de marzo, adoptó por unanimidad el siguiente ACUERDO:

  • MOSTRAR EL APOYO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA A LA DECLARACIÓN COMO EDIFICIO PROTEGIDO DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE CLESA EN MADRID, OBRA DEL ARQUITECTO ALEJANDRO DE LA SOTA, ASÍ COMO SU OPOSICIÓN AL DERRIBO DE UN REFERENTE DE LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL ESPAÑOLA.
  • DAR TRASLADO A LA FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA Y AL CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA DEL APOYO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA A LA DEFENSA DE DICHO EDIFICIO.

Conforme a lo anterior, se informa a todos los colegiados de la campaña de recogida de firmas oponiéndose al derribo, de la que se hace eco la Fundación Alejandro de la Sota en su web, y que se puede consultar en el siguiente enlace.

imagen vía facebook Fundación Alejandro de la Sota

Compartir