Xuntas Xerais, 17 de decembro de 2015: ordinaria e extraordinaria

10 Dec 2015

Conforme ás convocatorias realizadas nas circulares 37/2015 e 39/2015 infórmase da celebración dunha Xunta Xeral ordinaria e outra extraordinaria a celebrar ambas o día 17 de decembro de 2015 en Santiago de Compostela.

A Xunta Xeral ordinaria está convocada, ás 16,00 horas en primeira convocatoria e ás 16,30 h. en segunda. A Xunta Xeral extraordinaria terá lugar inmediatamente despois do remate da sesión ordinaria.

Ambas sesiones serán retransmitidas por streaming.

Para consultar a documentación dos asuntos a tratar en ambas sesións, premer nos seguintes enlaces:

ORDINARIA + EXTRAORDINARIA

 

Conforme a las convocatorias realizadas en las circulares 37/2015 y 39/2015 se informa de la celebración de una Xunta Xeral ordinaria y otra extraordinaria a celebrar ambas el día 17 de diciembre de 2015 en Santiago de Compostela.

La Xunta Xeral ordinaria está convocada, a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 16,30 h. en segunda. LA Xunta Xeral extraordinaria tendrá lugar inmediatamente después de la terminación de la sesión ordinaria.

Ambas sesiones serán retransmitidas por streaming.

Para consultar la documentación de los asuntos a tratar en ambas sesiones, pulsar en los siguientes enlaces:

ORDINARIA + EXTRAORDINARIA

Compartir