Xunta Xeral ordinaria 27 de maio de 2021: acordos e difusión datos participantes.

10 xuñ 2021

Infórmase da publicación da circular nº 8/2021 na que se recollen os acordos adoptados na Xunta Xeral ordinaria do 27 de maio de 2021, así como os datos dos participantes na mesma.

Compartir