Nota sobre modificacións na Lei do Solo de Galicia

18 Xan 2023

Tal e como se anuncia na Circular 1 2023 de Secretaría, hai dispoñible unha Nota sobre as modificacións da Lei 7/2022, do 27 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas da Xunta de Galicia, na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia.

A nota está dispoñible na:

Circular 1 2023 Secretaría

Compartir