Texto consolidado do Decreto 29/2010, do 4 de marzo de 2010, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia

27 Out 2023

Está dispoñible o texto consolidado do Decreto 29/2010, tras a recente modificación das Normas de Habitabilidade de Vivendas publicadas no DECRETO 128/2023.

Pode accederse ao texto consolidado a través da seguinte LIGAZÓN


O pasado 15 de setembro foi publicado no DOG o DECRETO 128/2023, do 7 de setembro, polo que se modifica o Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.

Esta modificación, que entrará en vigor o próximo 15 de outubro, non será de aplicación obrigatoria aos proxectos visados de acordo coa normativa anterior, nin a aqueles cos que se solicite licenza nun prazo máximo de tres meses desde a súa entrada en vigor.

Está dispoñible no Canal COAG a gravación da xornada de asesoramento e resolución de consultas sobre a modificación das Normas de Habitabilidade de Vivendas en Galicia, que tivo lugar o pasado martes 26 de setembro.

Pode accederse a xornada de asesoramento a través da siguiente LIGAZÓN

Pode accederse a resolución de consultas a través da siguiente LIGAZÓN

 

Compartir