Normativa

Sistema de información interno e canle de denuncias

Sistema de información interno e canle de denuncias

A aprobación da Ley 2/2023 reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción traspasa ao ordeamento español a Directiva (UE) 2019/1937 coa fin de protexer ás persoas que informen sobre irregularidades,...

read more