Xornada de presentación da guía técnica “Solucións innovadoras en madeira estrutural na arquitectura galega actual”

20 Mar 2023

O vindeiro venres, 24 de marzo, ás 10:00 horas na Fundación Laboral da Construción – Rúa Pontepedriña Arriba, nº 13 Santiago de Compostela, terá lugar a xornada de presentación da guía técnica “Solucións innovadoras en madeira estrutural na arquitectura galega actual”.

UE calcula que, no seu conxunto, os edificios son responsables do 40% do consumo enerxético da UE e do 36 % dos gases de efecto invernadoiro e sinala que o sector da construción pode incluso pasar de emitir carbono a reducilo si se utilizan materiais de construción orgánicos como a madeira.

Neste contexto, o 30 xullo de 2019 asinábase un Convenio de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e a Universidade de Santiago de Compostela , mediante a Plataforma de Enxeñería da Madeira Estrutural (PEMADE) para a posta en valor de especies forestais de crecemento en Galicia e promoción da madeira na construción. Ao abeiro deste Convenio desenvolveuse a Guía Técnica de solucións innovadoras en madeira estrutural na arquitectura galega actual, unha guía que ten como finalidade divulgar aqueles traballos de grande calidade arquitectónica ou singularidade estrutural nos últimos anos en Galicia dando a coñecer: autores, solucións técnicas novas, produtos utilizados e empresas vinculadas ao sector da construción en madeira estrutural que participasen nas obras.

O obxectivo compartido da Xunta de Galicia e de PEMADE (USC) é dar a coñecer as posibilidades da construción con madeira estrutural e as calidades da mesma, especialmente desde un punto de vista técnico; de forma que o seu coñecemento promova unha maior demanda deste tipo de produtos e que, xunto coa competitividade en prezo por menor transporte e o incremento de concienciación sobre un consumo máis responsable, axude ao impulso da industria local para a fabricación de produtos de madeira técnica utilizando madeira de Galicia.

Prégase confirme a súa asistencia nesta ligazón.

 

24/03/2023 | 10:00h
XORNADA DE PRESENTACIÓN GUÍA TÉCNICA SOLUCIÓNS INNOVADORAS en MADEIRA ESTRUTURAL na arquitectura galega actual

Programa:

10:00    Benvida e Apertura do Acto

D. Jacobo Aboal Viñas. Director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)

Presentación da xornada

PEMADE-USC (Belén Feijóo)

Equipamento e Servizos_Obra Nova

10:30    Centro de Urxencias Extrahospitalarias da Laracha

Ezcurra e Ouzande Arquitectura

10:45    Edificio Impulso Verde

PEMADE-USC

11:00    Sede de Servicios Centrais FINSA

MRM arquitectos

Equipamento e Servizos_Rehabilitación

11:20    Ala Sur do Conxunto de San Domingos de Bonaval

Consorcio da Cidade de Santiago

11:35    Sede Institucional e de I+D+i da Universidade de Vigo

Abalo Alonso Arquitectos

11:50    Descanso / Café

Residencial Privado ou Público_Obra Nova

12:35    Vivenda Unifamiliar entre medianeiras

Pablo Falcón Arquitectura

12:50    Vivenda Unifamiliar Aislada SA

XL Arquitectos

Residencial Privado ou Público_Rehabilitación

13:10    Casa Pris e Casa do Olvido

Arrokabe Arquitectos

13:25    Pensión vinculada ao Peregrino Abeiro da Loba

Estévez e González Arquitectos

13:40    Reconstrución de vivenda en Saa

Mol Arquitectura

14:00    Clausura

D. José González Vázquez

Conselleiro do Medio Rural

14:15    Petisco

Fundación Laboral da Construción (antiga Curtiduría de Pontepedriña), Rúa Pontepedriña Arriba, No13, Santiago de Compostela

Compartir