Jornada sobre RSE. Santiago de Compostela

5 maio 2014

O Cluster da Madeira de Galicia (CMA), en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar, ofrece unha Xornada sobre Responsabilidade Social Empresarial na cadea de valor da madeira, que terá lugar o próximo xoves 15 de maio no edificio Mupega (San Lázaro 107. Santiago de Compostela)

O seu obxectivo é destacar a importancia da RSE como ferramenta de xestión empresarial competitiva para a xeración de beneficios tanto económicos, coma ambientais e sociais, ofrecendo fórmulas e exemplos de éxito para a súa implantación positiva no seo da empresa.

Participará o director de Mercadotecnia de Gadisa, Antonio Cortés, que expoñerá a política da compañía neste campo, e se celebrará unha mesa redonda na que se debaterán diferentes experiencias de éxito no sector da madeira, achegadas por Madeiras Villapol, ENCE e Galopín Parques.

Para seguila presencialmente será necesario confirmar a asistencia na dirección de correo electrónico lignumfacile@clustermadeira.com ou no teléfono 981 93 72 61, aínda que tamén se poderá seguir en directo a través do hashtag #CMAResponsabilidade.

Programa

……….

El Cluster da Madeira de Galicia (CMA), en colaboración con la Consellería de Traballo e Benestar, ofrece una Jornada sobre Responsabilidad Social Empresarial en la cadena de valor de la madera, que tendrá lugar el próximo jueves 15 de mayo en el edificio Mupega (San Lázaro 107. Santiago de Compostela)

Su objetivo es destacar la importancia de la RSE como herramienta de gestión empresarial competitiva para la generación de beneficios tanto económicos, como ambientales y sociales, ofreciendo fórmulas y ejemplos de éxito para su implantación positiva en el seno de la empresa.

Participará el director de Marketing de Gadisa, Antonio Cortés, que expondrá la política de la compañía en este campo, y se celebrará una mesa redonda en la que se debatirán diferentes experiencias de éxito en el sector de la madera, aportadas por Maderas Villapol, ENCE y Galopín Parques.

Para seguirla presencialmente será necesario confirmar la asistencia en la dirección de correo electrónico lignumfacile@clustermadeira.com o en el teléfono 981 93 72 61, aunque también se podrá seguir en directo a través del hashtag #CMAResponsabilidade.

Programa

Compartir