Hai mulleres – Hay mujeres

8 Feb 2016

Publicación: 8/2/2016

O ano pasado con motivo da celebración do día internacional da muller, preparamos unha fotomontaxe con imaxes de arquitectas que todos recordardes, tivo moito éxito en redes e quizais fixo pensar a algúns de nós. Era unha bonita e divertida imaxe.

Pero cuns números que deixaban claro que a situación de desigualdade na arquitectura, como noutros moitos campos, segue estando presente. Quedou patente que malia que estudan arquitectura máis mulleres que homes, en canto se accede ao mercado laboral, a presenza de homes supera con fartura ao das mulleres.

Ás veces parécenos un discurso antigo, pero as estatísticas evidencian unha situación de anormalidad en cuestión de xénero no exercicio profesional da arquitectura e o urbanismo no noso país, e xa non digamos nos postos representativos.

HAI MULLERES

Isto provoca que moitas mulleres arquitectas síntanse afastadas ou pouco representadas, por iso pensamos que é necesario crear, desde o COAG, un espazo que achegue esta realidade, que ás veces parece que xa non existe, a todos os compañeiros e no que todas as arquitectas poidan verse representadas.

Un espazo, en principio na rede, con perfís de redes sociais, nos que podamos compartir experiencias de igualdade para demostrar que é posible ou de desigualdade para censuralas.

A proposta é iniciar unha campaña aproveitando a celebración do día internacional da muller de 2016, que iniciaremos un mes antes, o día 8 de febreiro prolongándoa ata o 8 de marzo e á que chamaremos HAI MULLERES / HAY MUJERES, coa intención de visualizar e demostrar que as mulleres están presentes en todos os modos de entender a nosa profesión e tamén nas contornas que definen o noso oficio.

Ademais de divulgar a coexistencia da profesión con outras moitas tarefas.

Animando a todos a participar, con achegas de varios tipos:

  • TEXTO/ IMAXES descriptivos de calquera situación relacionada coa arquitectura realizada por mulleres. Tanto das arquitectas como dos oficios que rodean a profesión.
  • Fotos de compañeiras arquitectas, na que se auto- biografíen cuns pequenos textos SON ARQUITECTA… e SON… todas aquelas cuestións que ela considere importantes, descriptivas da súa vida e que proben que as tarefas son posibles na mesma persoa. Ademais de demostrar que HAI MULLERES en todos os modos de vivir a arquitectura.

 Ou outras que se vos poidan ocorrer.

Por suposto estes perfís despois do 8 de marzo seguirán activos con outras campañas, que xa perfilaremos, e esperamos que con moitas achegas de TODOS.

Enviade vosas propostas a haimulleres@coag.es, compartirémolas a partir do día 8 de febreiro de 2016 na web do COAG https://portal.coag.es/ e nos perfís de Facebook e Twitter HaiMulleres, co ánimo de visualizar, xerar reflexión e provocar o debate.

MulleresCOAG

El año pasado con motivo de la celebración del día internacional de la mujer, preparamos un fotomontaje con imágenes de arquitectas que todos recordareis, tuvo mucho éxito en redes y quizás hizo pensar a algunos de nosotros. Era una bonita y divertida imagen.

Pero con unos números que dejaban claro que la situación de desigualdad en la arquitectura, como en otros muchos campos, sigue estando presente. Quedó patente que a pesar de que estudian arquitectura más mujeres que hombres, en cuanto se accede al mercado laboral, la presencia de hombres supera con creces al de las mujeres.

A veces nos parece un discurso antiguo, pero las estadísticas evidencian una situación de anormalidad en cuestión de género en el ejercicio profesional de la arquitectura y el urbanismo en nuestro país, y ya no digamos en los puestos representativos.

Esto provoca que muchas mujeres arquitectas se sientan alejadas o poco representadas, por eso pensamos que es necesario crear, desde el COAG, un espacio que acerque esta realidad, que a veces parece que ya no existe, a todos los compañeros y en el que todas las arquitectas puedan verse representadas.

Un espacio, en principio en la red, con perfiles de redes sociales, en los que podamos compartir experiencias de igualdad para demostrar que es posible o de desigualdad para censurarlas.

La propuesta es iniciar una campaña aprovechando la celebración del día internacional de la mujer de 2016, que iniciaremos un mes antes, el día 8 de febrero prolongándola hasta el 8 de marzo y a la que llamaremos HAI MULLERES / HAY MUJERES, con la intención de visualizar y demostrar que las mujeres están presentes en todos los modos de entender nuestra profesión y también en los entornos que definen nuestro oficio.

Además de divulgar la coexistencia de la profesión con otras muchas tareas.

Animando a todos a participar, con aportaciones de varios tipos:

  • TEXTO/ IMÁGENES descriptivos de cualquier situación relacionada con la arquitectura realizada por mujeres. Tanto de las arquitectas como de los oficios que rodean la profesión.
  • Fotos de compañeras arquitectas, en la que se auto- biografíen con unos pequeños textos SOY ARQUITECTA… y SOY… todos aquellas cuestiones que ella considere importantes, descriptivas de su vida y que prueben que las tareas son posibles en la misma persona. Además de demostrar que HAY MUJERES en todos los modos de vivir la arquitectura.

U otras que se os puedan ocurrir.

Por supuesto estos perfiles después del 8 de marzo seguirán activos con otras campañas, que ya perfilaremos, y esperamos que con muchas aportaciones de TODOS.

Enviad vuestras propuestas a haimulleres@coag.es, las compartiremos a partir del día 8 de febrero de 2016 en la web del COAG https://portal.coag.es/ y en los perfiles de Facebook y Twitter HaiMulleres, con el ánimo de visualizar, generar reflexión y provocar el debate.

MujeresCOAG

Compartir