Acordos adoptados na Xunta Xeral ordinaria do 31 de maio

6 xuñ 2018

Tal e como se anuncia na Circular 13/2018, están dispoñibles os acordos adoptados nesta Xunta, así como a gravación da mesma.

Pode accederse a través do Panel de Servizos da Web, no apartado de Xuntas Xerais.

Acuerdos adoptados en la Junta General ordinaria del 31 de mayo

Tal y como se anuncia en la Circular 13/2018, están disponibles los acuerdos adoptados en esta Junta, así como la gravación de la misma.

Se puede acceder a través del Panel de Servicios de la Web, en el apartado de Juntas Generales.

Compartir