Acordos adoptados na Xunta Xeral ordinaria do 31 de maio

0
Posted by / 6 junio 2018 / Categories: Xuntas / 0 Comments

Tal e como se anuncia na Circular 13/2018, están dispoñibles os acordos adoptados nesta Xunta, así como a gravación da mesma.

Pode accederse a través do Panel de Servizos da Web, no apartado de Xuntas Xerais.

Acuerdos adoptados en la Junta General ordinaria del 31 de mayo

Tal y como se anuncia en la Circular 13/2018, están disponibles los acuerdos adoptados en esta Junta, así como la gravación de la misma.

Se puede acceder a través del Panel de Servicios de la Web, en el apartado de Juntas Generales.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube