O principal motivo de impugnación foron os criterios de adxudicación do contrato.

Enlace ao recurso.