Aberta matrícula da 3ª edición do curso “Introducción á Metodoloxía BIM para arquitectos”

19 Feb 2019

> 45 horas, modalidade semipresencial: 33 horas online + 8 horas presenciais.

> Inicio este vernes 22 de febreiro.

> 40€ subscritos a formación | 50€ non subscritos.

> Aforo limitado.

A través de este curso, o arquitecto podera coñecer as ferramentas dixitais para a elaboración do proxecto arquitectónico nun entorno BIM desde a xeración do anteproxecto, proxecto básico e ata a elaboración do proxecto de execución.

Este curso plantéxase como unha axuda ao arquitecto para que a transición desde un entorno CAD a un entorno basado en procesos BIM se leve a cabo con éxito, o que lle permitirá participar de forma efectiva nas licitacións públicas do sector da edificación. Para iso, debe coñecer as posibilidades, cualidades e potencia dos procesos BIM no sector da edificación e tomar contacto coas ferramentas dixitais dispoñibles no mercado.

Programa detallado, horarios e inscrición en:

http://www.coag.es/formacion


> 45 horas, modalidad semipresencial: 33 horas online + 8 horas presenciales.

> Inicio este viernes 22 de febrero.

> 40€ suscritos a formación | 50€ no suscritos.

> Aforo limitado.

A través de este curso, el arquitecto podrá conocer las herramientas digitales para la elaboración del proyecto arquitectónico en un entorno BIM desde la generación del anteproyecto, proyecto básico y hasta la elaboración del proyecto de ejecución.

Este curso se plantea como una ayuda al arquitecto para que la transición desde un entorno CAD a un entorno basado en procesos BIM se lleve a cabo con éxito, lo que le permitirá participar de forma efectiva en las licitaciones públicas del sector de la edificación. Para ello, debe conocer las posibilidades, cualidades y potencia de los procesos BIM en el sector de la edificación y tomar contacto con las herramientas digitales disponibles en el mercado.

Programa detallado, horarios e inscripción en:

http://www.coag.es/formacion

Compartir