Fallo do Concurso da Cidade da Xustiza de Vigo

5 Out 2016

O 5 de outubro de 2016 ás 10:00 na sede do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Delegación de Vigo, tivo lugar o acto público no que se deron a coñecer ao gañador e demais premiados do concurso e posterior apertura dos sobres A relativos a súa identidade, resultando premiados:

1º Premio e Gañador do concurso: Alfonso Penela Fernández
2º Premio: José Manuel Casabella López
3º Premio: Irisarri-Piñera, SLNEP / María del Pilar González Ferro / Jordi Castro Andrade / Paula Lago Pereira / Joana Covelo Alonso
1º Accésit: Jacobo Bouzada Jaureguízar
2º Accésit: Muñiz Mas Alfaya, SLP
3º Accésit: Juan Moya Moreno

Para obter máis información sobre o referido concurso, pódese consultar a páxina web específica do mesmo, no seguinte ENLACE

………

Fallo del Concurso de la Ciudad de la Justicia de Vigo

El 5 de octubro de 2016 a las 10:00 en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Delegación de Vigo, tuvo lugar el acto público en el que se dieron a conocer al ganador y demás premiados del concurso y posterior apertura de los sobres A relativos a su identidad, resultando premiados:

1º Premio y Ganador del concurso: Alfonso Penela Fernández
2º Premio: José Manuel Casabella López
3º Premio: Irisarri-Piñera, SLNEP / María del Pilar González Ferro / Jordi Castro Andrade / Paula Lago Pereira / Joana Covelo Alonso
1º Accésit: Jacobo Bouzada Jaureguízar
2º Accésit: Muñiz Mas Alfaya, SLP
3º Accésit: Juan Moya Moreno

Para obtener más información sobre el referido concurso, se puede consultar la página web específica del mismo, en el siguiente ENLACE

Compartir