Enquisa Oferta formativa COAG-EGAP 2016-2017

6 Xul 2016

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia conta, desde 2015, cun convenio de colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para colaborar no desenvolvemento de actividades formativas. No marco deste convenio, durante o curso 2015-2016 o COAG puxo en marcha unha nova edición do Curso de Técnico Superior de Urbanismo, que en anos anteriores viña organizando a EGAP.

Co fin de aliñar na maior medida posible os teus intereses e necesidades formativas no ámbito do Urbanismo co programa de cursos de 2016-2017 COAG-EGAP, pedímosche que nos envíes, antes do próximo venres día 15, esta breve ENQUISA sobre as seguintes actividades formativas planificadas:

1) Curso “Técnico Superior ao servizo da Administración Local”.
2) Curso “Licenzas: Intervención Administrativa na edificación e uso do chan en Galicia”.
3) Outros temas de interese.

Moitas grazas pola túa colaboración.

……….

El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia cuenta, desde 2015, con un convenio de colaboración con la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para colaborar en el desarrollo de actividades formativas. En el marco de este convenio, durante el curso 2015-2016 el COAG puso en marcha una nueva edición del Curso de Técnico Superior de Urbanismo, que en años anteriores venía organizando la EGAP.

Con el fin de alinear en la mayor medida posible tus intereses y necesidades formativas en el ámbito del Urbanismo con el programa de cursos de 2016-2017 COAG-EGAP, te pedimos que nos envíes, antes del próximo viernes día 15, esta breve ENCUESTA sobre las siguientes actividades formativas planificadas:

1) Curso “Técnico Superior al servicio de la Administración Local”.
2) Curso “Licencias: Intervención Administrativa en la edificación y uso del suelo en Galicia”.
3) Otros temas de interés.

Muchas gracias por tu colaboración.

Compartir