Curso sobre licenzas, comunicacións previas e outras autorizacións administrativas

2

Na Lei 2/2016 do suelo de Galicia e o seu Regulamento, Lei 9/2013 do emprendemento e a competitividade en Galicia e o Regulamento único de Regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos [D 144/2016], e Lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

Este curso pretende dar a coñecer unha visión xeral do réxime de intervención administrativa, tanto en obras como en actividades en base ás últimas modificacións lexislativas producidas. Afondarase sobre cuestións eminentemente prácticas, tanto desde o punto de vista xurídico como técnico, coas que se atopan os técnicos, tanto ao servizo da administración como no desenvolvemento da súa profesión libre, no seu traballo diario en materia de licenzas e comunicacións previas.

Duración total: 12 horas
Ferrol: 12 e 13 de xuño. Delegación de Ferrol do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Avenida de Esteiro, 129, Baixo. 15403 Ferrol.
máis información e inscrición

Ourense: 18 e 20 de xuño.
Confederación empresarial de Ourense. Praza das Damas, 1, 32005 Ourense
máis información e inscrición

Vigo: 26 e 27 de xuño. Delegación de Vigo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Doutor Cadaval, 5. 36202 Vigo.
máis información e inscrición

……….

LICENCIAS, COMUNICACIONES PREVIAS Y OTRAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
en la Ley 2/2016 del suelo de Galicia y su Reglamento, Ley 9/2013 del emprendimiento y la competitividad en Galicia y el Reglamento único de Regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos [D144/2016] y Ley 10/2017 de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia.

Este curso pretende dar a conocer una visión general del régimen de intervención administrativa, tanto en obras como en actividades en base a las últimas modificaciones legislativas producidas. Se profundizará sobre cuestiones eminentemente prácticas, tanto desde el punto de vista jurídico como técnico, con las que se encuentran los técnicos, tanto al servicio de la administración como en el desarrollo de su profesión libre, en su trabajo diario en materia de licencias y comunicaciones previas.

Duración total: 12 horas

Ferrol: 12 y 13 de junio. Delegación de Ferrol del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Avenida de Esteiro, 129, Bajo. 15403 Ferrol.
más información e inscripción

Ourense: 18 y 20 de junio.
Confederación empresarial de Ourense. Praza das Damas, 1, 32005 Ourense
más información e inscripción

Vigo: 26 y 27 de junio. Delegación de Vigo do Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Doctor Cadaval, 5. 36202 Vigo.
más información e inscripción

 

 

About the author
2 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube