O despacho de avogados “Calixo Escariz” trasladou, a instancia duns clientes, a solicitude de designación, mediante sorteo, dun colexiado/a interesado/a na redacción de informe de valoración de terreo e edificación en Lugar de Sabarís (Concello de Baiona)

Para realizar a inscrición deberase acceder ao apartado de emprego dentro del panel de servizos da web colexial, no seguinte ENLACE