Xunta Xeral Ordinaria – 21 de Decembro de 2016

Xunta Xeral Ordinaria – 21 de Decembro de 2016

Informase da ampliación e reordenación dos puntos da orde do día da Xunta Xeral Ordinaria a celebrar o 21 de decembro.  Conforme á convocatoria realizada na circular nº 34/2016 informase da ampliación e reordenación dos puntos da orde do día da Xunta Xeral Ordinaria....

Gravación da Xunta Xeral Ordinaria do 28 de xuño de 2015

Atópase dispoñible a retransmisión realizada o pasado 28 de xuño da Xunta Xeral Ordinaria celebrada na Delegación de Ferrol. Se encuentra disponible la retransmisión realizada el pasado 28 de junio de la Junta General Ordinaria celebrada en la Delegación de...