Oferta de emprego por BECA

Oferta de emprego por BECA

Estudio de arquitectura en A Coruña, selecciona arquitecto/a. Funcións a desempeñar:  O arquitecto/a  seleccionado/a completará a súa formación colaborando na redaccion de proxectos, elaboración de informes, consulta de normativas, rexistro nos organismos oficiais,...