Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa MBO dedicada ao proceso construtivo, selecciona 1 praza de arquitecto/a para o seu centro de traballo en FERROL. Funcións a desempeñar: Deseño, debuxo, modelado e renderizado 3D e todo o relacionado con proxectos de edificación. Requisitos: Coñecemento de...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa MBO GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS selecciona 2 plazas de arquitecto/a para su centro de trabajo en FERROL. Funciones a desempeñar: Diseño y redacción de proyectos, control y gestión de obras e informes técnicos. Requisitos: Dominio de software de modelado y...