Oferta de emprego

Oferta de emprego

GESVALT, S.A. selecciona un posto de tasador/a e outro de visitador externo para a zona de Santiago de Compostela. Funcións: Selección de tasador/a externo para valoración de bens inmobles, parcelas, etc… Selección de visitador externo/a para recoller datos...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

GESVALT, S.A. selecciona arquitecto/a tasador para a provincia de Pontevedra. Requisitos: Con ou sen experiencia na elaboración de tasaciones inmobiliarias. -Flexibilidade, capacidade de comunicación e resposta. -Compromiso para a entrega do traballo nos prazos...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

GESVALT S.A. sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, selecciona arquitecto/a colaborador tasador externos en la zona de Santiago y Costa da Morte  para valoración de bienes inmuebles, parcelas, etc, según experiencia del candidato/a. Requisitos:...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

GESVALT S.A. sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, selecciona arquitecto/a colaborador tasador externos en la provincia de Pontevedra para valoración de bienes inmuebles, parcelas, etc, según experiencia del candidato/a. Requisitos: Agilidad en la...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

GESVALT S.A. sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, selecciona arquitecto/a colaborador tasador externos en la zona de Lugo para valoración de bienes inmuebles, parcelas, etc, según experiencia del candidato/a. Requisitos: Agilidad en la gestión y...