Demanda de servicios para arquitecto/a.

Demanda de servicios para arquitecto/a.

A Comunidade de Propietarios Fragoso, 93 da cidade de Vigo, selecciona unha arquitecta/o para emitir informe sobre accesibilidade. O traballo consiste en redactar un informe técnico onde se plasmen as diferentes opcións de accesibilidade que teñen os propietarios da...