Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en Ourense, selecciona arquitecto/a colaborador autónomo para traballos puntuais.  Funcións: Colaborar na redacción de proxectos e direccións de obra. Requisitos: Experiencia en redacción de proxectos e direccións de obra. Saber...