Oferta de formación por Beca FUAC

Oferta de formación por Beca FUAC

Estudo de arquitectura con sede en FERROL selecciona arquitecto/a para formación por beca FUAC Funcións: colaborar en tareas do estudio baixo supervisión. Contrato: Beca FUAC, 6 meses, prorrogables. Interesados: C.V. a ...
Oferta de formación por Beca FUAC

Oferta de formación por Beca FEUGA

Estudo de arquitectura López y Noya Arquitectura y Urbanismo SLP, con sede en Ourense selecciona arquitecto/a para formación por beca FEUGA Requisitos: Búscase unha persoa Proactiva e Responsable, con ganas de aprender e con boa capacidade organizativa e de traballo...
Oferta de formación por Beca FUAC

Oferta de formación por Beca FUAC / FEUGA

Estudo de arquitectura con sede en A Coruñá selecciona arquitecto/a para formación por beca FUAC/FEUGA Funcións: colaborar en tareas do estudio baixo supervisión. Contrato: Beca FUAC / FEUGA, 6 meses. Interesados: C.V. a nunel@coag.es 
Oferta de formación por Beca FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Estudo de arquitectura KNF Arquitetura&Ingenieria con sede en Vigo, seleccióna arquitecto/a para formación por beca. Funcións: Colaborar en traballos relacionados coa redacción de proxectos de edificación baixo supervisión. Postos ofertados: dous. Duración da...
Oferta de formación por beca e asalariado/a

Oferta de formación por beca e asalariado/a

Estudo de arquitectura con sede en Ferrol, selecciona arquitecto/a para cubrir 2 postos de traballo. Beca FEUGA/FUAC  Funcións a desempeñar: Desenvolvemento de proxectos, baixo a supervisión de arquitecto. Duración: 12 meses con posibilidade de contrato. Asalariado _...