Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Estudo de arquitectura con sede en Nigrán, selecciona arquitecto/a recén titulado/a, para colaborar en proxectos do estudo. Duración da beca: 12 meses. Funcións: Colaborar na redacción de proxectos e acompañado para seguimento da execución de obras. . Coñecementos:...
Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Villanueva e Pierres arquitectos estudo de arquitecturacon sede en Marín, selecciona arquitecto/a recén titulado/a ou aínda en formación, para colaborar en proxectos do estudo. Duración da beca: meses de verán en media xornada. Funcións: Colaborar na redacción de...
Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Oferta de formación por Beca FUAC

Empresa constructora con sede en A Coruña, selecciona arquitecto/a para incorporar o departamente técnico e completar a súa formación por beca FUAC Funcións: Colaborar no levantamento de planos, elaboración de medicións e orzamentos, supervisión en obra e control de...
Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Estudo de arquitectura con sede en Vigo, seleccióna arquitecto/a para formación por beca. Funcións: Colaborar en traballos relacionados coa redacción de proxectos de execución de arquitectura. Coñecementos: Autocad. Valorase Revit. Interesados: rrhh@knfgroups.com ...
Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de formación por beca FUAC

Estudo de arquitectura en A CORUÑA selecciona arquitecto/a para colaborar nos traballos do estudo con beca FUAC Funcions: Colaborar na redacción de proxectos e concursos. Coñecementos: Manexo de sketchup e photoshop. Posibilidade de incorporación a empresa unha ver...