Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura Andrés Touceda con sede en Vigo seleccióna un posto de arquitecto/a asalariado. Funcións: Colaborar no desarrollo dos proxectos do estudo. Valórase experiencia. CAD, realización de infografías. Ofrécese: contrato Asalariado xornada completa....