Oferta de formación por beca FUAC_FEUGA

Oferta de formación por beca FUAC_FEUGA

Estudo de arquitectura ALFONSO BOTANA,  en A Coruña, selecciona arquitecto/a para colaborar nas tareas do estudio completando a súa formación por beca FUAC_FEUGA. Funcións a desempeñar: Desenvolvemento de proxectos de planeamento urbanístico baixo a supervisión de...