Regulamentos de Planeamento, Disciplina e Xestión da Lei 2/2016 do Solo de Galicia

9 Nov 2016

DECRETO 143/2016 da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. DOG 09/11/2016
Descarga en galego
Descarga en castellano
Descarga en portugués

Compartir