Normativa sobre contaminación acústica

14 Dec 2018

En el BOE de 13 de diciembre y en el DOG de 14 de diciembre se publican distintas regulaciones en materia de contaminación acústica.

ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA

ORDE do 26 de novembro de 2018 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia. DOG 14/12/2018En vigor aos vinte días naturais da súa publicación no DOG.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Orde PCI/1319/2018, de 7 de decembro do Ministerio da Presidencia, Relacións con as Cortes e Igualdade, pola que se modifica o Anexo II do Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se desenrola a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruído, no referente á avaliación do ruído ambiental. BOE 13/12/2018

Compartir