Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de marzo de 2018

4 Abr 2018

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de marzo de 2018. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Normativa y acuerdos de interés publicados en boletines en el mes de marzo de 2018

Publicado en la zona de normativa el listado de la Normativa de interés del mes de marzo de 2018. Dicho listado, estará disponible permanentemente en el apartado de la “Normativa Técnica”, a su lado izquierdo, y en los “documentos de apoyo” de la web colegial.

Compartir