Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de agosto de 2021

1 Set 2021

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de agosto de 2021. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Normativa y acuerdos de interés publicados en el mes de agosto de 2021

Publicado en la zona de normativa el listado de la Normativa de interés del mes de agosto de 2021. Dicho listado, estará disponible permanentemente en el apartado de la “Normativa Técnica”, a su lado izquierdo, y en los “documentos de apoyo” de la web colegial.

Compartir