Guías de paisaxe e documentos urbanísticos de Galicia

0
Posted by / 30 abril 2020 / Categories: Activa, Normativa / -

Polo seu interese incluíronse de xeito accesible no listado de utilidades do COAG, as máis de dez guías de paisaxe de Galicia editadas pola Xunta de Galicia, así como outros documentos de índole xeral aprobados polo goberno galego.

Dispoñibles no apartado web do COAG de UTILIDADES no subapartado III OUTRAS UTILIDADES, Apartado 4º.


Guías de paisaje y documentos urbanísticos de Galicia

Por su interés se incluyen de modo accesible en el listado de utilidades del COAG, las mas de diez guías de paisaje de Galicia editadas por la Xunta de Galicia, así como otros documentos de índole general aprobado por el gobierno gallego.

Disponibles en el apartado web del COAG de UTILIDADES en el subapartado III OUTRAS UTILIDADES, Apartado 4º.

About the author

Comentarios pechados.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube