Convocatoria do IGVS de bolsas de formación para o 2021

0
Posted by / 21 junio 2021 / Categories: Activa, Normativa, Publicada en Portada / -

Infórmase da publicación, no DOG nº 115 de 18  de xuño, da Resolución do Instituto Galego de Vivenda e Solo do 8 de xuño de 2021 pola que se convocan as bolsas de formación para o ano 2021.

Coa finalidade de que as persoas con titulacións universitarias e de grao relacionadas cos ámbitos de actuación do citado organismo poidan complementar os seus coñecementos teóricos cunha formación práctica que lle permita afrontar con maiores garantías o seu futuro profesional, o IGVS quere darlles a posibilidade de que se formen nas materias relacionadas coas funcións que lle son propias, como son, segundo dispón o artigo 4 da súa lei de creación, entre outras, as relacionadas coa promoción e construción de vivenda pública, a tramitación do planeamento sectorial do solo e a redacción e xestión de plans e proxectos técnicos urbanísticos, así como as funcións de contido xurídico, económico e contable derivadas destas actuacións.

Mediante a presente resolución convócanse dez bolsas de formación coa finalidade de que as persoas con titulacións universitarias e de grao relacionados cos ámbitos de actuación deste organismo poidan complementar os seus coñecementos teóricos cunha formación práctica

 

About the author

Comentarios pechados.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube