Consulta a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia

28 Set 2017

Contestación da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia en relación á consulta do COAG coa interpretación da Disposición Transitoria terceira, parágrafo segundo, da vixente Lei do Solo de Galicia.

CONTESTACIÓN

Compartir