Consulta á Dirección xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo obre susos dos “almacéns” definidos no Anexo I do Regulamento da Ley do Solo de Galicia

23 Abr 2020

Consulta realizada polo COAG, a instancias dun colexiado, solicitando aclaracións sobre a definición e características da “Instalación facilmente desmontables” reguladas no art. 89 da Lei 2/2019 do Solo de Galicia e sobre os usos dos “almacéns” definidos no Anexo I do Regulamento da Lei do Solo de Galicia.

Consulta do COAG.

Resposta da Dirección xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

Compartir