Prazas de arquitecto nos concellos de Rianxo e As Pontes de García Rodríguez

11 Xan 2023

Publicadas no DOG de 10 e 11 de xaneiro de 2023, bases e convocatoria, respectivamente, para cubrir dúas prazas de arquitecto no Concello de Rianxo, e unha praza de arquitecto no Concello das Pontes de García Rodríguez.

  • RIANXO

ANUNCIO das bases xerais reguladoras dos procesos extraordinarios de estabilización do emprego temporal. DOG 10/01/2023

  • AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

ANUNCIO da convocatoria para a provisión dunha praza de arquitecto/a, persoal laboral fixo, incluída na oferta de emprego público extraordinaria do ano 2022 para a estabilización do emprego temporal.. DOG 11/01/2023

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir